ÁSZF

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Adél Vendégház – Nagy Róbert e.v. 8621 Zamárdi, Arany János u.18. továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a magánszálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.
Szerződő felek
Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a telefonon / honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál a markusadel69@gmail.com e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég
Szolgáltató: Adél Vendégház – Nagy Róbert e.v. továbbiakban Szolgáltató
Elektronikus levelezési cím: markusadel69@gmail.com
Telefon: + 36 30 650 1811

Vendégházunkban kizárólag magánszemélyek tudnak foglalni.

1. Általános Szerződési Feltételek célja
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2021. júnus 1-től határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak
Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég
Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint magánszálláshely szolgáltatást nyújtó e.v. továbbiakban Szolgáltató: Adél Vendégház – Nagy Róbert e.v.
Szolgáltatás: magánszálláshely szolgáltatás
Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata. Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a30% foglaló megfizetésére vonatkozó adatokat.
Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott, 30% foglaló megfizetése a foglalás biztosítása érdekében. A Foglalás a 30% foglaló megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
Fizetési és lemondási feltételek: Adél Vendégház – Nagy Róbert e.v. által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása. On-line fizetés: Az Adél Vendégház által megküldött adatok alapján, online fizetés. – 17. – 20. pont alatt A szolgáltatás területi hatálya Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1. Az apartmanok elsősorban egyben kiadók, összetartozó családok, baráti társaságok részére. Maximális létszám: 14 fő.

6.2. A Szolgáltató ott tartózkodik a Vendégházban, Önök, mint Szerződő felek, a Zamárdi, Arany János utca 18. szám alatt található vendégház előre egyeztetett apartmanját felszerelt konyhával, kerti bútorokkal, parkolóval magánszállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, -ideértve hozzáértés esetén a kandalló, illetve a kerti grill, bográcsozó hely gondos használatát, – az Önök rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.

6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.

6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a honlapon illetve a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1.A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 2 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30%-ára vonatkozó összeg megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ASZF automatikus elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ASZF-re.

7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.6. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.7. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18-70 év közötti személyekre vonatkozik.

7.8. A honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.9. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

8. A Szolgáltatás módosítása, törlése
8.1. Árajánlat
A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 2 napos türelmi idő után törlésre kerül.
8.2. Foglalás
8.2.1.Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért, 30% foglaló megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
8.2.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.
8.2.3. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

9. Igénybevétel feltételei:
9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 14.00-18.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.

9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor vagy érkezés előtt a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit, illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.
A hatályos jogszabályok értelmében /Vendég tájékoztatása személyes adatok kötelező rögzítéséről/ a 2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba továbbítani köteles.

A Turizmus tv.9/H.& (1) értelmében szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendégeink kötelesek személyi igazolványukat vagy útlevelüket és lakcímkártyájukat adatrögzítés céljából az érkezéskor átadni. Ennek elmulasztása esetén vendégházunk KÖTELES a szálláshely- szolgáltatást megtagadni.

Kérjük Vendégeinket, hogy személyes irataikat hozzák magukkal!
9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.
9.4. Amennyiben a vendég a szállást az érkezés napján reggel 9.00 előtt kívánja elfoglalni, az előző éjszaka szállásdíjának 50 %-a kerül felszámításra.
9.5. A házban tilos a dohányzás.

10. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése

10.1. A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vendég
nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
a vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet
fertőző betegségben szenved
drog befolyása alatt áll
elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében
a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel

11. A Vendég jogai
A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára.
A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató vendégházban található kandalló, kerti grill rendeltetésszerű, gondos használatára.
A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon illetve helyben elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

12. A Vendég kötelezettségei

Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.
Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.
Vendég köteles az általa, vagy kísérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

13. A Szolgáltató jogai
A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett, teljes szállásköltség 30% összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.
A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

14. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

A Szolgáltató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.
A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében
Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.
Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.
A Szolgáltató ingyenes parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

16. Fizetési és Lemondási Feltételek

A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ASZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 30%-ának megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
A 30% megfizetése történhet átutalással. A fennmaradó szállásdíj az érkezés előtti napon átutalással fizetendő vagy a kulcs átvételekor készpénzben. Lemondás esetén a foglaló díját nem tudjuk visszatéríteni.
Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő Vendéget, illetve annak bankkártyáját terheli.

17. Online fizetési rendszer feltételei:

A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
A Szerződés akkor jön létre, ha a fenti pont értelmében a Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.
A Vendég a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, átutalással, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.
Foglalás akkor jön létre, amikor a Vendég a foglalást végső formájában jóváhagyja.

18. Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége:

A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó kivételével.
A Szolgáltató a vásárló Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
Vendég bejelentések, panaszok kezelése A Vendég a fenti banki szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltatónak személyesen, telefonos ügyfélszolgálatán, valamint a fentebb megadott e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vendéget. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vendég által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

19. A Vendég jogai és kötelezettségei

A vendégnek a fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával segítenie kell a VIZA rendszerben való rögzítést.
A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.